Font Size:
Site Colors:
Accesskey
S - Skip navigation
1 - Home page
4 - Search
Accessibility Statement
Contact us
אקדמיה בכיכר

אקדמיה בכיכר

 :רקע

"אקדמיה בכיכר" היא יוזמה חברתית באצבע הגליל לה שותפים המכללה האקדמית תל חי, מיגל - מכון למחקר מדעי בגליל, מרצים, סטודנטים ואנשי האזור המבקשים להחזיר את האקדמיה אל הציבור הרחב, אל כיכר העיר ומחוץ לקירות בהן היא לא פעם מסתגרת כיום. "אקדמיה בכיכר" צמחה מתוך מאהל המחאה קריית שמונה, כאשר הסטודנטים הפנו את הביקורת שלהם פנימה, אל המכללה האקדמית תל חי בה הם לומדים, וביקשו אחר ידע אקדמי יותר ביקורתי, שיתופי ושוויוני, המגביר את ממדי ודרגות החופש בחייהם של הלומדים והמלמדים כאחד.  

חזון:

אקדמיה החורגת מגבולותיה המסורתיים ומייצרת דיאלוג משתף, חופשי, שוויוני וביקורתי סביב ידע, דרכו מועצמים הלומדים והמלמדים כאחד.

 

מטרות:  

העשרה והעצמת האוכלוסיה המגיעה לאקדמיה בכיכר, המרצה ושומעיו כאחד - 
צמצום פערי ידע, מתוך כוונה כנה לסייע למזעור פערים חברתיים לעתיד - 
לימוד באינטרקציה שתאפשר שיח אחר בכיתה, ובדיקה מהו סוג ה'ידע' המתקבל כתוצאה מכך - 
הענקת ידע וכלים תיאורטיים וישימים, שיסייעו להתמודדות טובה יותר בחיי הלומדים - 
עשייה משותפת במהלך הקורס, שתאפשר ללומדים הצלחה ביישום הידע והכלים האקדמיים - 

גירוי אינטלקטואלי ללומדים להעמיק את ידיעותיהם באחד או יותר מהנושאים כדרך חיים - 


  

  

     - הצטרפו אלינו ב

 

yaelisilver@gmail.com  -  אשת קשר - יעל סילבר  
    

 

 

Students

Post-graduate and post-doctoral research training

Researchers

Laboratories and research projects

Business

Business opportunities and technology transfer