Font Size:
Site Colors:
Accesskey
S - Skip navigation
1 - Home page
4 - Search
Accessibility Statement
Contact us
מחנות וירידי מדע לתלמידי בתי-ספר

מחנות וירידי מדע לתלמידי בתי-ספר

מחנות וירידי מדע לתלמידי בתי-ספר

כחלק מהגברת הזיקה בין מדע לקהילה, וחינוך דור המדענים הבא, מכון המחקר מיגל הקים את העמותה לחינוך המדעי בגליל, שפעלה להעשרה מדעית וחינוך למדע לתלמידי בתי-הספר היסודיים והתיכוניים. פעילות ברוכה זו מתפתחת וממשיכה להתקיים במרכז האקדמי לנוער במכללה האקדמית תל-חי, כחלק משיתוף פעולה נרחב בין המוסדות ולאור מהלך חינוכי מדעי רחב היקף שמתקיים בגליל, להאצת ופיתוח החינוך המדעי ברחבי הגליל המזרחי. 

 

 

המרכז האקדמי לנוער המכללה האקדמית תל חי >>>

 

Students

Post-graduate and post-doctoral research training

Researchers

Laboratories and research projects

Business

Business opportunities and technology transfer