Font Size:
Site Colors:
Accesskey
S - Skip navigation
1 - Home page
4 - Search
Accessibility Statement
Contact us
ביקורים של תלמידי מדעים מבתי ספר בגליל

ביקורים של תלמידי מדעים מבתי ספר בגליל

 

ביקורי תלמידי פרויקט "מדעני העתיד" 

במסגרת שיתוף פעולה פורה ורב שנים עם המרכז האקדמי לנוער במכללה האקדמית תל-חי, בני נוער הלומדים מדעים ומשתתפים בפרויקטים ייחודים במרכז האקדמי לנוער, מגיעים באופן יזום לסיור לימודי במעבדות מיגל החדשניות בגן התעשייה תל-חי.

ממשובי התלמידים ניכר, כי הסיורים תורמים להם רבות בעיקר בפן האנושי שבו מתקיימים מפגשים עם החוקרים – מדענים בגובה העיניים. התלמידים מגלים סקרנות רבה לגבי אופן עבודת החוקרים במעבדה, מהות הניסויים ואיך מתבצעים ומשמעות המחקרים העתידיים כגון: הנדסת צמחים, אכילת חרקים ועוד.

רכזות מדעים מבתי-הספר בגליל ומחוצה לו מוזמנות ליצור קשר עם רותי במיגל, להביא בני נוער נוספים ולפתוח להם צוהר לעולם המדע היישומי, שגם אם לתוצאותיו לעיתים נדרשים שנים של ניסויים, בסופו של יום המחקרים והגילויים בעקבותיהם, בדרך זו או אחרת באים לידי ביטוי בחיי היום-יום ומסייעים לאנושות כולה.

    

לאלבום התמונות >>>

Students

Post-graduate and post-doctoral research training

Researchers

Laboratories and research projects

Business

Business opportunities and technology transfer