Font Size:
Site Colors:
Accesskey
S - Skip navigation
1 - Home page
4 - Search
Accessibility Statement
Contact us
News

קול קורא להגשת תקצירים כנס ביורפואה החמישי

21 July, 2015

כנס "גליל ביורפואה החמישי" יתקיים ביום ד', כ"ד בתשרי תשע"ו

(7 באוקטובר 2015) בקמפוס מזרח של המכללה האקדמית תל חי.

 

כנס גליל ביו רפואה מתקיים זו השנה החמישית לאחר הפסקה בת שנה. יוזמה מבורכת של מיגל - מכון למחקר מדעי ישומי  בגליל, בתי החולים, ביה"ס לרפואה של בר אילן בצפת והמכללות בגליל, הזוכה להצלחה רבה. בכל אחד מהכנסים שהתקיימו נטלו חלק למעלה ממאתיים חוקרים ורופאים מהגליל ומהארץ, הוצגו עשרות מחקרים שעוררו עניין רב, נדונו נושאים שונים והחלו ניצנים של שיתופי פעולה מדעיים בין החוקרים במכללות ובמכוני המחקר בגליל וחבריהם הרופאים בבתי החולים. שיתופי פעולה אלה מביאים לניצול הפוטנציאל המחקרי באזור ותורמים לקידום הרפואה והמדע בגליל.

אנו מאמינים שכנסי "גליל ביורפואה", לצד פעילויות רבות אחרות, כמו הקמת מנהלת המחקר הגלילית, שהחלה לפעול בינואר 2013 הם הביטויים למגמה זו. הכנסים והקשרים הנוצרים דרך מנהלת המחקר הגלילית מהווים הזדמנות למפגש מקצועי – מדעי , ובמה להעלאת נושאי המחקר ובניית שיתופי פעולה עתידיים. מטרתם היא לאתר נקודות ממשק בין קבוצות המחקר השונות לבין הקלינאים בבתי החולים , ולקדם שיתופי פעולה בין מוסדיים ומולטי דיסיפלינרים, כדי לאפשר ניצול מרבי של המחקר המדעי בגליל.

 

החוקרים בבתי החולים, במכללות, בפקולטה לרפואה של בר אילן בצפת  ובמכוני המחקר בגליל מוזמנים לשלוח

 תקצירים לכנס. התקצירים ייכתבו על עמוד אחד, בעברית או אנגלית, בתכנת WORD בגופן 12, במרווח וחצי  בין השורות, שמורים ב DOC.

מבין התקצירים שיתקבלו ויבחנו יורכב מושב בנושא מחקרים יישומיים.

 

את התקצירים יש לשלוח לרותי שושן, מזכירת הכנס בכתובת:RutiS@migal.org.il  

יש לציין עדיפות להרצאה או פוסטר.

 

מועד אחרון למשלוח התקצירים: 15/8/15

 

                                                                         בברכה,

                                                                   הועדה המארגנת

Students

Post-graduate and post-doctoral research training

Researchers

Laboratories and research projects

Business

Business opportunities and technology transfer