Font Size:
Site Colors:
Accesskey
S - Skip navigation
1 - Home page
4 - Search
Accessibility Statement
Contact us
News

ד"ר רואי גוטמן מהפקולטה למדעים וטכנולוגיה במכללה האקדמית תל חי וממכון מיג"ל - שמירה על שעון יממתי מסודר תורמת לבריאות

18 November, 2015

מחקר ישראלי שנערך על עכברים שופך אור על הקשר בין קצב החיים לתוחלת שלהם, דבר שעשוי לשפר גם את איכות ואורך חייהם של בני אדם. הממצאים מצביעים על קשר בין עכברים המאריכים חיים לבין השעון היממתי שלהם — מנגנון פיזיולוגי המסדיר את השעות שבהן הם ישנים ואוכלים. לפי מוביל המחקר, ד"ר רואי גוטמן מהפקולטה למדעים וטכנולוגיה במכללה האקדמית תל חי וממכון מיג"ל, הממצאים מעלים ששמירה על שעון יממתי מסודר תורמת לבריאות. השעון היממתי מארגן את התהליכים הפיזיולוגיים והביוכמיים בגוף לאורך היממה, בהם ויסות של אכילה ושינה וסנכרון שלבי עיכול המזון, ספיגת המזון והגדילה

נעה שפיגל הארץ 18 נובמבר 2015

הכתבה המלאה

Students

Post-graduate and post-doctoral research training

Researchers

Laboratories and research projects

Business

Business opportunities and technology transfer