מיגל

כל מידע טכנולוגי פרט לתוכן שיחה, אפשרות לשמירת מידע ל-90 יום לתחקיר פנימי: למרות הביקורת, וכדי לעצור את התפשטות הקורונה, אושרו תקנות החירום שיאפשרו לשב"כ לעקוב אחרי מסלול חולי הקורונה, ולהעביר התרעה לכל מי שנחשפו להם. ראש השב"כ: "לא נעסוק בפיקוח על מבודדים"

Hebrew-main - middle

כל מידע טכנולוגי פרט לתוכן שיחה, אפשרות לשמירת מידע ל-90 יום לתחקיר פנימי: למרות הביקורת, וכדי לעצור את התפשטות הקורונה, אושרו תקנות החירום שיאפשרו לשב"כ לעקוב אחרי מסלול חולי הקורונה, ולהעביר התרעה לכל מי שנחשפו להם. ראש השב"כ: "לא נעסוק בפיקוח על מבודדים"

כל מידע טכנולוגי פרט לתוכן שיחה, אפשרות לשמירת מידע ל-90 יום לתחקיר פנימי: למרות הביקורת, וכדי לעצור את התפשטות הקורונה, אושרו תקנות החירום שיאפשרו לשב"כ לעקוב אחרי מסלול חולי הקורונה, ולהעביר התרעה לכל מי שנחשפו להם. ראש השב"כ: "לא נעסוק בפיקוח על מבודדים"

אושרו תקנות המעקב הסלולרי. שב"כ: "שימוש חריג, הרגישות ברורה"