אודות

מיגל מכון למחקר מדעי בגליל, הינו מכון מחקר יישומי הפועל בתחומי האגרוטכנולוגיה, החקלאות, מדעי הסביבה, מדעי המחשב, התזונה וביוטכנולוגיה. המכון הנמצא בבעלות החברה לפתוח הגליל (בבעלות 35 קיבוצים) ומשקי גליל עליון, ממוקם בשלושה מבנים שנמצאים בקרית שמונה ובפארק התעשיה תל חי ומפעיל באמצעות מו"פ צפון מספר תחנות מחקר חקלאי ברחבי הגליל. מיגל הינו מכון מחקר יחיד מסוגו. בהיקף פעילותו הנוכחי המכון מהווה את מנוע הצמיחה המבטיח והמשמעותי ביותר לפיתוח כלכלי של הגליל העליון. הפעילות של מיגל מתרכזת בנושאים מדעיים, יזמיים, כלכליים וחברתיים לרווחתם של תושבי הגליל בפרט וכפועל יוצא גם של כלל תושבי ישראל.

במיגל, שהוקם בשנת 1979, מועסקים מעל 80 מדענים בעלי תואר דוקטור ובנוסף 9 פוסט דוקים זרים אשר הגיעו מחו"ל לתקופות שונות (במימון קרנות מחקר תחרותיות), מתוך צוות של למעלה מ- 250 חוקרים, טכנאים ועוזרי מחקר (ועוד כ- 30 עובדים זמניים) ובנוסף, עוד 75 תלמידים לתארים מתקדמים, כולם תושבי הגליל. רבים מהמחקרים בתחומי החקלאות האגרוטכנולוגיה, סביבה, מזון, מדעי המחשב, תזונה והביוטכנולוגיה ממומנים ממענקי מחקר תחרותיים וממקורות חוץ אחרים. 

מיגל משמש מוקד לפיתוח כלכלי בפריפריה הצפונית ולפיתוח יחסי מדע וקהילה בגליל. בתוך המכון מתקיימת פעילות מחקר יישומי מתקדם, המתבצעת בשילוב עם ראייה כלכלית ותוך ליווי מקצועי צמוד של צוות המונה אנשי מו"פ ופיתוח עסקי מנוסים. בשנה האחרונה פעל המכון לחיזוק יכולותיו בתחום המובילות הכלכלית על ידי הקמת יחידה עסקית הכוללת 2 כלכלנים ומנהלת מו"פ שמנהלת את מאיץ הטכנולוגיות. מיגל פועל להקמת חברות המתבססות על הפעילות היישומית במכון, מעודד ומטפח שיתופי פעולה איזוריים עם חברות ויזמים מקומיים ובאופן כללי יוזם ומשתתף בפעילויות שנועדו לייצר ערך מוסף כלכלי לאזור. 

חשיפת הנושא המדעי לקהילה, שילובה של כלל האוכלוסייה בפעילות מדעית בכלל ומדעי החיים והסביבה בפרט - משמשים כלי ליצירה והידוק הקשרים שבין המדע והמדענים לבין הקהילה הגלילית. העלאת המודעות בקרב הציבור, ובעיקר ילדים ובני נוער, לתחום המדע - תורמת לנגישות ולהתקרבות גדולה יותר של הציבור למדע ולפעילות מדעית ומסייעת בשילוב צעירים/ות וסטודנטים/ות בני הגליל באתגרי המדע העתידיים. חוקרי מיגל ועובדיו משתפים פעולה עם חברות, ומוסדות מחקר מובילים ומבצעים פעילות חינוכית בשתוף עם עשרות בתי ספר באזור הגליל באמצעות מיזם גליליום והמרכז האקדמי לנוער במכללת תל-חי. אלפי תלמידים מן הגליל נהנים מפעילויות בליל המדענים, מיום המדע, מסדנאות, פרויקטים, ימי סיור וכו' המונחים ע"י חוקרי ועובדי מיגל.

חוקרי מיגל משמשים כאנשי סגל בפקולטה למדעים במכללה האקדמית תל-חי אשר בהסתמך על חוקרי מיגל, קיבלה הסמכה מהמל"ג לקיום חוגים לתואר ראשון בביוטכנולוגיה, מדעי הסביבה, תזונה, מדעי המזון וזואוטכנולוגיה. בנוסף, קיבלה המכללה היתר מיוחד להעניק תואר שני מחקרי (עם תזה) בביוטכנולוגיה, בתזונה ובמדעי המים. סטודנטים לתואר ראשון מבצעים את פרויקטי הגמר שלהם במיגל, וסטודנטים לתואר שני בביוטכנולוגיה, בתזונה ובמדעי המים, מבצעים את עבודת התזה שלהם במיגל, בהנחיית חוקריה. למיגל  סטודנטים לתואר שלישי המבצעים את מחקריהם בשיתוף אוניברסיטאות אחרות (האוניברסיטה העברית, מכון וייצמן, הטכניון ועוד). כך תורם מיגל  להשבחת ההוראה המדעית במכללת תל-חי, לביסוס מעמד המחקר בפריפריה ולהכשרת כוח אדם איכותי (בעלי תארים מתקדמים) לטובת המשק הישראלי .